TALLER DE SINTAXI COMPOSTA - Aquesta acció formativa es presenta com una pràctica de curta durada. Es preveu que el ritme de treball sigui de 3 hores de dedicació per setmana, i que el programa duri 2 setmanes.

Ideal per a aquelles persones que vulguin treballar l'estructura de la sintaxi.

El coneixement de l'oració composta permet estructura correctament l'expressió escrita.

Es treballa tota la teoria sintàctica de l'oració simple i com la teoria es reflecteix en l'ús, és a dir en l'expressió escrita.