cursos

PRÀCTIQUES D'EXPRESSIÓ ESCRITA - Aquesta acció formativa es presenta com a una pràctica de durada curta, però efectiva, per treballar i millorar l'expressió escrita.

Ideal per a totes les persones que hagin fet algun curs de català escrit ľo que l'estiguin fent en aquests moments- o per a tothom que llegeixi o escrigui molt en català -tot i que no hagi seguit cap curs- i vulgui aprofundir en la pràctica de l'expressió escrita.

L'eix de l'activitat és la realització de 5 exercicis pràctics, a partir dels quals treballarem tots els aspectes textuals i de correcció ortogràfica que calgui.

Per la seva concepció, aquesta acció formativa és independent de qualsevol curs dels que realitza e-català i per tant no cal que segueixi un calendari marcat. Alhora, no té continguts tancats, ja que en tot moment ens fixarem en allò que cada persona necessiti.

Té una durada d'un mes.