cursos

COMUNICACIÓ ESCRITA ESPECIALITZADA (entrenament personal) - Aquesta acció formativa es presenta com una pràctica de durada mitjana, però de dedicació setmanal breu. Es preveu que el ritme de treball sigui de 3 hores de dedicació per setmana, i que el programa duri 3 mesos.

Ideal per a totes les persones que tinguin el nivell de suficiència (C) en llengua catalana i que a la feina elaborin textos escrits de certa complexitat (informes, memòries, projectes, reclamacions, queixes...)

Els objectius són:

  • Aprendre i assolir tècniques d'escriptura.
  • Treballar a partir de textos reals.
  • Compaginar la formació amb la feina del dia a dia.

Escriure bé requereix un entrenament i treballar directament amb els textos que necessitem serà la millor manera de fer-ho. I un cop apresa la tècnica de l'escriptura, la mateixa pràctica fa que el resultat millori dia a dia

Per a cada persona s'estableix un pla de treball a mida.